Trækstød

Billedet viser broen til trækstød.

Trækstødet er nok et af de flotteste stød i billard. Et godt gennemført trækstød, med det rigtige tempo i ballerne, til position til den næste bal, er kunst når det er rigtigt udført.
Men det er også et af de sværeste stød at lære, især for begyndere.

Mange spillere udfører et trækstød, ved at ramme stødballen i bunden, med et kort hurtigt stød og trækker samtidig køen hurtigt tilbage, efter at stødballen er ramt.

Forkert !!

Det lange gennemførte stød skal også benyttes når man laver trækstød. For at udføre et godt trækstød, med fuld kontrol af stødballen, er det vigtigt at man har trænet gennemstødet.
Hvis ikke du har helt kontrol over dit gennemstød endnu, så gå tilbage til siden som omhandler Køføring og Stødet.

Broen til trækstød. Dette er en vigtig bro at lære sig, idet et trækstød udføres bedst med en lav bro og en næsten vandret køføring, på grund af muligheden for et godt gennemstød.

Det er vigtigt at tommelfingeren ligger helt imod klædet og at pege- og tommelfinger danner et “øje”, som lukker stramt om køen, for at undgå, at der kommer slør i stødet.

Ønsker man at ramme dybt i ballen, trækkes forhånden lidt tilbage. Ønsker man derimod at ramme lidt højere i ballen, med mindre trækeffekt, går man lidt tættere på ballen med forhånden.

Beregning af trækstød.
Der findes forskellige måder at beregne trækstød på, men de to mest benyttede er:

– Ved hjælp af halvveringslinien.
– Ved hjælp af de 9 sigtepunkter.

Beregning af trækstød med halvveringslinie.
Denne metode benyttes mest, når der er mere end 40 cm. mellem stødbal og bal 2, eller mellem bal 2 og bal 3, afhængig af om man skal potte en bal i hul/lave kegler og trække stødballen til position, eller man i carambole skal lave trækstød fra bal 2 til bal 3.

I praksis udføres beregningen på følgende måde:
Placér ballerne så der er ca. 40 cm. i mellem stødbal, bal 2 og bal 3. Man trækker nu en “tænkt” linie igennem centrum af bal 2 og bal 3 og fra stødballens centrum til centrum af bal 2. Herefter finder man et punkt midt mellem stødballen og bal 3 og trækker en linie til bal 2, hvor de to første linier krydser hinanden.

De ni sigtepunkter.
Denne beregningsmetode er lidt vanskeligere, men giver derimod et meget præcist trækstød, når afstanden mellem ballerne er mindre end 40 cm.Det første vi gør er at inddele stødballen i zoner. Vi benytter duppen til at måle med, idet ballen er 60 mm i diameter og en dup er ca. 10/12 mm. D.v.s. at vi får 6 zoner at arbejde med.Rundt om hele ballen er en kiksezone på ca. 10 mm. I mellem de to kiksezoner foroven og forneden, har vi altså 4 stødzoner, zone A, B, C og D.
Zone A og B til medløbsstød og zone C og D til trækstød.Herefter inddeler vi bal 2 i 9 sigtepunkter, på tværs af ballen, i centerlinien.
Punkt 5 er placeret i midten, punkt 1 i hver side, på ballens yderkant.
Punkt 2, 3, 4 er placeret ind i mellem, sådan at man har i alt 9 sigtepunkter.De fire zoner i stødballen og de ni sigtepunkter på bal 2, benytter vi nu til at træne trækstød.Til dette benytter vi den nederste 1/4 del af bordet.

Se på billedet hvilke sigtepunkter der korresponderer med diamanterne på banden.

– Sigtepunkt 1 svarer til 90 grader, stødballen rammes i zone C.
– Sigtepunkt 2 svarer til 67,5 grader, stødballen rammes i zone C.
– Sigtepunkt 3 svarer til 45 grader, stødballen rammes i zone D.
– Sigtepunkt 4 svarer til 22,5 grader, stødballen rammes i zone D.
– Sigtepunkt 5 svarer til 0 grader, stødballen rammes i zone D.

Placér nu bal 2 på udlægspletten og stødballen ca. 30 cm. bagved.

Billedet viser to øvelser.
Til højre sigter man gennem midten af stødballen i zone C, direkte mod punkt 1 på bal 2. Med et normalt langt gennemstød vil stødballen nu ramme bal 2 og løbe til punkt 1 på banden.

Til venstre sigter man igen gennem midten af stødballen, i zone D, direkte mod punkt 3. Med et normalt langt gennemstød vil stødballen nu ramme bal 2 og løbe til punkt 3 på banden.

Gentag nu øvelserne med de øvrige sigtepunkter og du vil efterhånden opnå stor sikkerhed i at udføre trækstød og spille stødballen i en bestemt vinkel, i forhold til hvor du rammer bal 2