Billard udtryk

Billard jargon – Billard udtryk

Blegt: Når stødballen får de to hvide baller til at carambolere (skomager)

Bro: Forhåndens stilling, når den støtter køen under stødet

Carambolage: Når baller rammer hinanden

Dessin: Måden som et oplæg konkret spilles.

Direkte(direktør): Et stød hvor den røde og en hvid bal ligger således, at den hvide bal kan stødes direkte ind i keglerne uden først at ramme en bande.

Dobbelt spids: Et stød hvor rød bal rammer hvid bal, som herefter rammer kortbande, langbande, forbi keglerne til kortbande, langbande og ind i keglerne.

Dybt: Når stødballen rammes under centrum

Forbande: Et stød hvor den røde bal rammer en bande før den rammer en hvid bal.

Forstød: Små stød i luften , inden det egentlige stød.

Højt: Når stødballen rammes over centrum

Indgang: En stødserie

Kvart: Et stød hvor rød bal rammer hvid bal, som herefter rammer langbande, kortbande, langbande og ender i keglerne.

Masséstød: Et stød hvor den røde bal stødes omtrent lodret nedad. Den røde bal bliver på den måde et kraftigt underskruet, således at den bevæger sig lidt fremad, og derefter løber hurtigt baglæns.

Medløb: Et højt stød, som får stødballen til at løbe bagefter den hvide bal.

Nakkebal: Et forbande stød, hvor stødballen spilles næsten vinkelret ind i banden.

Oplæg: Ballernes position før et stød.

Salvolinie: Imaginær linje parallel med kort bande gennem udlægsplet. Den linje, som stødbal skal stødes bag ved i udlæg.

Skæve: Point i stød med fejl (skomager)

Skævt: Siderotation opnået ved at støde rød bal i højre eller venstre side

Snitte: Når en bal rammes tyndt

Sort oplæg: Oplæg hvor begge hvide baller ligger skjult for stødballen bag keglerne

Spids: Et stød hvor rød bal rammer hvid bal, som herefter rammer kortbande, langbande og ender i keglerne.

Springbal: Et højt stød, som får stødballen til at hoppe

Stopstød: Et stød på midten, som får stødballen til at stoppe efter karambolage med hvid bal

Tempo: Den kraft som et stød udføres med

Trækstød: Et dybt stød, som får stødballen til at løbe baglæns

Tværbal: Et stød hvor rød bal rammer en hvid bal, som rammer langbanden og går i keglerne.

Tyndt: Et stød hvor en bal rammes yderligt af en anden bal

Underhånds: Et stød hvor rød bal rammer hvid bal, som rammer bande i en spids vinkel og går i kegler, mens rød bal fortsætter mere eller mindre parallelt med banden.