Stopstød

Amorti er et fransk ord og betydningen på dansk er, at man får noget til at ligge stille. I billardsproget bruger vi udtrykket ” at ligge ballen død “.Det vil dermed sige, at det er denne teknik vi skal benytte, når vi ønsker at få stødballen til at blive liggende, nøjagtig der hvor den rammer Bal 2.
Teknikken benyttes også i det tilfælde, at man vil have stødballen til at løbe ganske lidt fremad eller bagud, efter at have ramt Bal 2, samt hvis man vil overføre hele stødenergien (farten) til bal 2.Vi benytter igen zoneinddelingen af stødballen, som tidligere er beskrevet på siden med Køføring og Stødet.
Zone B og Zone C får nu tilført en ekstra zone, hvor man kan spille med ganske lidt medløbseffekt eller trækstødseffekt.

I forbindelse med Amorti stødet, eller the dead shot, som man kalder stødet i pool, er der meget forskel på, om der er lille eller stor afstand mellem stødballen og Bal 2.

Jo større afstanden bliver, desto dybere skal man ramme i stødballen.

Når stødballen bevæger sig hen ad klædet skelner man mellem 2 faktorer:
En rullende bal og en glidende bal.

Hvis stødballen ruller når den rammer Bal 2, vil stødballen fortsat have en fremadgående energi som betyder at stødballen vil fortsætte med at rulle fremad.

Hvis stødballen glider, eller først lige er gået over i rulning, når den rammer Bal 2, vil den fremadrettede energi være meget minimal og det er dette faktum man benytter når man f.eks. skal lave et “dead shot” i pool, hvor der er stor afstand mellem stødbal og bal 2, f.eks. hvis Bal 2 ligger placeret ved et hjørnehul og stødballen ligger i den modsatte ende af bordet.
I dette tilfælde er det vigtigt at stødballen ikke fortsætter med at løbe fremad, idet der så vil være stor risiko for, at den løber med i hul.

Selve stødet kræver en del træning, for at finde ud af nøjagtig hvor dybt man skal ramme i stødballen i hvert enkelt tilfælde.
Prøv dig frem med ballerne i forskellige situationer og med forskellige afstande, så får du helt sikkert en fornemmelse for dette stød ret hurtigt.

Fysikkens lov.
Når man rammer stødballen i centrum, uden sideeffekt af nogen art og stødballen rammer Bal 2 i 0 grader, d.v.s. lige på, så vil stødballen overføre alt sin egen energi til Bal 2.
Dette på grund af, at de to baller har samme vægt og masse og der vil dermed ikke være nogen energi i stødballen til, at føre den nogen steder hen.

Dette er ikke måske, men fysisk lov.

Men den fysiske lov fungerer kun så lang tid, at stødballen “glider hen ad klædet”, hvilket den gør hvis der er kort afstand mellem stødbal og Bal 2.

Jo længere afstand der bliver mellem stødbal og Bal 2, jo mere vil stødballen begynde at rotere i den fremadgående retning, på grund af friktionen mellem bal og klæde og denne rotation fortsætter efter at stødballen har ramt Bal 2.

Denne rotation udnyttes bl.a. ved et topstød, men ved et stopstød skal denne rotation ellimineres.

For at fjerne rotationen i stødballen, er det nødvendigt, at ramme mere og mere under centrum, efterhånden som afstanden øges mellem stødballen og Bal 2.

Lav selv en øvelse hvor du kan se denne effekt.
Placer en bal med et mærke, på udlægspletten.

Stød nu ballen lige op ad bordet, først med et topstød, et centrumstød og herefter tre stød under centrum, et blød stød, et normalt stød og et lidt kraftigere stød.
Bemærk under hvert stød hvordan stødballen reagerer i rotationen. Dette er meget lærerigt.

Ved stødet over centrum, begynder ballen at rotere fremad med det samme. Centrumstødet bevirker, at ballen glider en anelse hen ad bordet, inden den begynder at rotere.

Men det er først ved de tre stød under centrum, at der sker noget radikalt med ballen.
Jo dybere du rammer stødballen, jo mere baglæns rotation får den, i et stykke tid, samtidig med, at den også har fremadgående energi.
Men på et tidspunkt er friktionen mellem bal og klæde for stor og ballen overgår til kun at have fremadgående rotation.

Du skal nu træne selve stopstødet, sådan at du hele tiden øger afstanden mellem stødbal og Bal 2 og samtidig rammer dybere og dybere i stødballen. Start med stødballen ved punkt A, flyt herefter til B, o.s.v.
(her er brugt et eksempel på et poolbord, men denne øvelse kan udføres på både kegle- og carambolebordet, som stopstøds øvelse)


Det er vigtigt at stødballen rammer Bal 2 nøjagtig på det tidspunkt, hvor den bagudrettede rotation overgår til fremadrettet rotation, idet stødballen herved vil ramme Bal 2 “som om at stødballen var ramt med et centrumstød på kort afstand”.

Mere er der reelt ikke at sige om dette emne, resten er op til dig. Træning gør mester og i dette tilfælde er der ikke andre løsninger, idet det drejer sig om at få så meget viden om, hvordan stødballen opfører sig i.f.m. de forskellige stød, hvor meget den roterer, når man støder med en given kraft.