Sideeffekt

Sideeffekt (spille med skævt)

Ved at ramme stødballen i henholdsvis toppen, bunden, højre eller venstre side, får man ballen til at rotere om sit midtpunkt, man kalder også dette for effektrotation.

Mange begyndere spiller med skævt, det vil sige højre eller venstre effekt, fordi ballen gør nogle sjove og anderledes ting, men samtidig øger man også sværhedsgraden i spillet, idet det er meget svært at styre stødballen, når man spiller med sideeffekt.
I starten bør man derfor undgå at spille med skævt, idet en begynder kan spille langt de fleste dessins uden brug af skævt.

I forbindelse med brugen af sideeffekt, skal man især være opmærksom på, at effekten virker som tandhjul når stødballen rammer bal 2.
– Hvis man rammer stødballen i højre side, så vil stødballen gå mod højre, når den rammer en bande.
– Hvis man rammer stødballen i venstre side, så vil stødballen gå mod venstre, når den rammer en bande.

Hvorimod,

– Hvis man rammer stødballen i højre side og stødballen derefter rammer bal 2, så vil bal 2, når den rammer banden, gå mod venstre.

– Hvis man rammer stødballen i venstre side og stødballen derefter rammer bal 2, så vil bal 2, når den rammer banden, gå mod højre.

Sideeffekten virker ligeledes anderledes, i forhold til om stødballen løber fremad eller bagud, efter at have ramt bal 2.
Se billedet, hvor stødballen i begge tilfælde er ramt med højre sideeffekt.

Øvelse til venstre:
Stødballen spilles med understød og højreeffekt. Efter tilbageløb mod banden, vil stødballen herefter løbe mod venstre.

Øvelse til højre:
Stødballen spilles med topstød og højreeffekt. Efter at have ramt banden, vil stødballen nu løbe mod højre.


Stødkarakter.
Den måde stødballen løber på, er forskellig i forhold til om man udfører et roligt langt gennemstød, eller et kort hårdt stød.
På de næste billeder vises et balforløb, hvor den stiplede linier viser et kraftigt stød og de ubrudte linier viser et langt normalt gennemstød.

Billedet viser et centrumstød, med et normalt stød og et hårdt stød.

Stød med venstre effekt, med et normalt stød og et hårdt stød.

Stød med højre effekt, med et normalt stød og et hårdt stød.