Kvarter

Kvarter
Et billardbord er dobbelt så langt, som det er bredt. Alene dette giver nogle geometriske muligheder som kan udnyttes f.eks. sammen med diamanterne på trærammen.
Deler man bordet midt over, får man nu to lige store kvadrater. Træk nu en linje fra midterkegle til banden ud for midterdiamanten på langbande, videre til kortbande, langbande og tilbage til keglefeltet.
Dette er feltet man spiller i, når man spiller en såkaldt lille kvart, en kvart på den ene halvdel af bordet.
Når kvarten spilles over begge halvdele af bordet kalder man det en stor kvart.

Til beregning af kvarterne, findes der tre forskellige metoder som man kan benytte sig af, hver for sig, eller samtidig:
1 – Ved hjælp af keglefeltet.
2 – Hjælpelinjer fra de to udlægspletter.
3 – Ved hjælp af diamanterne.

Keglefeltet:
Her benytter vi yderkeglerne i keglefeltet som beregningsgrundlag.
På tegningen vil du kunne se, at en linje gennem de to yderkegler, danner en linje som er parallel med linjen fra midterkegle til banden ud for midterdiamanten på langbanden.

For at beregne en kvart på det viste eksempel, finder vi først linjen gennem de to yderkegler. Denne linje parallelforskyder vi nu til midten af den hvide bal. For enden af denne linje placerer du nu igen et stykke kridt, som fungerer som træfpunkt for den hvide bal.
En yderligere hjælp kan også være, at dreje det mærke som er på den hvide bal, sådan at dette peger direkte mod træfpunktet på banden. Sigt nu gennem centrum af stødballen, direkte mod dette mærke på ballen og ballen vil gå i en kvart.

Hjælpelinjer fra udlægspletterne:
Billedet viser hjælpelinjerne som udgår fra de to udlægspletter på hver halvdel af bordet. Disse linjer går til henholdsvis én bal’s bredde før hjørnehul og én bal’s bredde efter midterhul.

Igen benytter vi samme princip som ved keglefeltet, nemlig parallelforskydningen af linien til centrum af den hvide bal.

 Diamanterne:
Den sidste metode til beregning af en kvart, er ved hjælp af diamanterne.
Man kan benytte dette system alene, eller evt. som back-up til en af de andre to beregningsmetoder. For at se om det træfpunkt man har fundet frem til, nu også er korrekt.

Selve beregningen ved hjælp af diamanterne fungerer efter samme parallelforskydnings princip som de andre metoder.
Vær opmærksom på, at alle beregningsmetoder forudsætter, at man tester det bord man skal spille på, idet der kan være afvigelser f.eks. hvis:
– der er nyt klæde eller brugt klæde på bordet.
– nye eller brugte baller.