Discipliner

Keglebillard.

Disciplinen spilles på et billard med 6 huller. Der spilles med 2 hvide baller og en rød stødbal. Der scores points ved at vælte kegler, som giver 2 points pr. kegle samt ved at score rødt, 4 points, d.v.s. at stødballen rammer de to hvide baller. En af ballerne skal i bande hver anden gang. Rødt alene gælder som at man har ramt en bande. Spilleren fortsætter sin serie så lang tid vedkommende scorer points og der spilles til en fast distance.

3-Bande Carambole.

Disciplinen spilles på et billard uden huller. Der spilles med en hvid og en gul stødbal samt en rød bal. Hver spiller har sin egen stødbal, hvid eller gul, gennem hele kampen. Der scores points ved at stødballen rammer de to andre baller, enten ved at ramme første bal, herefter ramme tre bander og den sidste bal. Eller ved f.eks. at lave en såkaldt forbande, sådan at stødballen rammer tre bander og herefter begge baller. Men der er forskellige variationer for dette, kravet er blot at stødballen, inden den har ramt begge baller, har berørt mindst tre bander. Der scores 1 points pr. carambole og der spilles bedst af 3 eller 5 sæt, til en fast distance.

Fri Carambole.

Samme som 3-Bande Carambole, blot er der ikke noget krav om bande før man scorer points. Der scores 1 points pr. carambole og der spilles til en fast distance. I denne disciplin vil man bl.a. kunne opleve det man i billardsporten benævner Amerikanerserien, hvilket vil sige at spilleren får samlet alle tre baller ved en bande og herefter, med stor kontrol, scorer points ved at spille ballerne lands med banden.

1-Bande Carambole.

Samme som 3-Bande Carambole, blot skal der her være mindst en bande inden pointsscoring. Der spilles bedst af 3 sæt til en fast distance.

Cadre 47/2.

Disciplinen spilles på et carambolebillard, hvorpå der med kridtstreger, indtegnes ialt 9 felter, hvori spilleren scorer points. Inde i hver felt må spilleren score max. 2 points, herefter skal den røde bal eller modstanderens stødbal ud af feltet, men må gerne returnere hertil igen. Der scores 1 points pr. carambole og der spilles til en fast distance.

International 5-Kegle.

Disciplinen spilles på et carambolebillard. Der spilles med 5 små kegler midt på bordet, samt en hvid og gul stødbal og den røde bal. Hver spiller har sin egen stødbal og et stød ad gangen. Der scores points ved at vælte kegler, de hvide yderkegler giver 2 points mens den røde midterkegle giver 4 points. Væltes den røde midterkegle alene giver dette 8 points. Der gives minuspoints ved fejl, og disse tilskrives modstanderen. Der kan yderligere scores points ved at stødballen rammer de to øvrige baller (rødt), eller at stødballen rammer én af de andre baller, som herefter berører den sidste bal (blegt). Der spilles bedst af 3 eller 5 sæt til en fast distance. Selve spillet består i høj grad af en væsentlig taktisk del, hvor det gælder om at score points, samtidig med at spilleren forsøger at dække modstanderen af. D.v.s. at give modstanderen et dårligt oplæg.

Biathlon.

Disciplinen Biathlon er en kombination af 3-Bande Carambole og International 5-Kegle. Disciplinen spilles på et carambolebillard og reglerne og scoring følger de normale regler for de to discipliner. Disciplinerne spilles i umiddelbart forlængelse af hinanden.

Pool 8-Ball.

Alle tre pooldiscipliner spilles på et billard med 6 huller, også benævnt som pockets. Disciplinen 8-Ball spilles med 15 farvede baller samt den hvide stødbal. De 15 baller er opdelt i to grupper, såkaldt hel-farvede og halv-farvede (eller populær betegnelsen: hele og halve), samt en sort 8’er.Efter et break, d.v.s. det første stød der udføres, hvor ballerne spredes, har spilleren ved bordet frit valg med hensyn til hvilken af ballerne har ønsker at ramme og forsøge at sænke i et af hullerne. Blot er der krav om, at alle baller skal annonceres, det vil sige at spilleren skal nævne hvilken bal han/hun ønsker at sænke i hvilket hul. Når en spiller har sænket en bal korrekt, tilhører denne gruppe af baller ham/hende og spilleren skal nu forsøge at sænke de øvrige baller i gruppen, hvorefter den sorte 8’er, skal sænkes som den sidste bal. Skulle der ske det uheldig at 8’eren går i hul før tid, taber spilleren sættet. Der spilles bedst af et fast antal sæt for henholdsvis mænd, kvinder og juniorer.

Pool 9-Ball.

Der spilles med 9, bal nr. 1 – 9, som oplægges i en såkaldt diamantform, med 1’eren på toppletten og 9’eren i midten. Spillerens opgave er at sænke 9’eren. Dette gøres ved, enten at fjerne alle de øvrige otte baller i rækkefølge, spilleren skal hele tiden ramme den lavest nummerede bal og til sidst sænke 9’eren. Eller ved at ramme den lavest nummerede bal på bordet, som herefter rammer 9’eren og sænker denne. Kombinationerne for dette er utallige, blot er kravet hele tiden at spilleren rammer den bal som har det laveste nummer. Der spilles bedst af et fast antal sæt for henholdsvis mænd, kvinder og juniorer.

Straight Pool.

Der spilles med 15 farvede baller og den hvide stødbal. Straight Pool er et seriespil, hvor spilleren får 1 points for hver bal der sænkes. På samme vis som i 8-Ball, skal både ballen og hullet annonceres på forhånd. Spilleren fortsætter sin indgang ved bordet så længe han/hun sænker baller. Når 14 af ballerne er sænket, bliver den 15. bal liggende hvor den kommer til ro og de øvrige 14 baller oplægges igen i trekanten, hvorefter spilleren skal forsøge at sænke den tilbageværende 15. bal og samtidig sprede de øvrige 14 baller i trekanten og hermed fortsætte sin serie. Det er også tilladt spilleren at annoncere safe, hvilket vil sige at han/hun ikke forsøger at sænke en bal, men istedet forsøger at dække sin modstander af, d.v.s. lave et dårligt oplæg.(Dette er iøvrigt tilladt og meget brugt i alle tre pool discipliner.)

Snooker.

Disciplinen spilles på et snookerbillard, som adskiller sig fra andre billarder ved at være både længere og breddere. Der spilles med 15 røde baller og 6 forskellig farvede baller samt den hvide stødbal. Spilleren ved bordet skal forsøge at sænke en af de røde baller, herefter en af de farvede baller og igen en rød bal, og så fremdeles. De sænkede røde baller bliver i hullerne, mens de farvede baller oplægges igen på deres respektive pladser.Dette fortsætter så indtil at de røde baller er fjernet fra bordet, hvorefter de farvede baller sænkes i en bestemt rækkefølge, gul, grøn, brun, blå, pink og til sidst den sorte bal. Der gives points pr. bal, rød bal giver 1 points, gul 2 points, grøn 3 points, brun 4 points, blå 5 points, pink 6 points og sort 7 points. Der spilles bedst af et forudbestemt antal sæt, for henholdsvis mænd, kvinder og juniorer.