Medløbsstød

Beregning af medløbsstød ved hjælp af halvveringslinien.

Billedet viser den høje bro til medløbsstød.
Selve stødet er beskrevet under stødteknikken og er et langt gennemstød.

Ved beregning af et medløbsstød, ved hjælp af halvveringslinien, er forløbet det samme som ved trækstød. Blot er der den forskel, at sigtepunktet nu er placeret på bagsiden af Bal 2.

Man kan f.eks. under træning benytte en kegle, som man stiller bagved Bal 2, udfor sigtepunktet. Dette er kun ment som en hjælp, hvis man har svært ved at fastholde punktet på Bal 2 hvor man skal sigte.

Stødballen rammes 1 1/2 tip over midten, uden sideeffekt og vi benytter igen gennemstødet.

Træk en tænkt linie fra centrum af Bal 3 til centrum af Bal 2, samt en linie fra centrum af stødballen til centrum af Bal 2.
Det sorte kryds på bagsiden af Bal 2, midt mellem de to linier, markerer det punkt hvor man skal sigte.

De ni sigtepunkter.


Denne beregningsmetode er lidt vanskeligere, men giver derimod et meget præcist trækstød, når afstanden mellem ballerne er mindre end 30 – 50 cm.

Det første vi gør, er at inddele stødballen i zoner. Vi benytter duppen til at måle med, idet ballen er 60 mm i diameter og en dup er ca. 10/11 mm. D.v.s. at vi får 6 zoner at arbejde med.

Rundt om hele ballen er en kiksezone på ca. 10 mm. I mellem de to kiksezoner foroven og forneden, har vi altså 4 stødzoner, zone A, B, C og D.

Zone A og B til medløbsstød og zone C og D til trækstød.

Herefter inddeler vi bal 2 i 9 sigtepunkter, på tværs af ballen, i centerlinien.

Punkt 5 er placeret i midten, punkt 1 i hver side, på ballens yderkant.
Punkt 2, 3, 4 er placeret ind i mellem, sådan at man har i alt 9 sigtepunkter.

De fire zoner i stødballen og de ni sigtepunkter på bal 2, benytter vi nu til at træne trækstød.

Se på billedet hvilke sigtepunkter der korresponderer med diamanterne på banden.

– Sigtepunkt 1 svarer til 90 grader, stødballen rammes i zone C.
– Sigtepunkt 2 svarer til 67,5 grader, stødballen rammes i centrum.
– Sigtepunkt 3 svarer til 45 grader, stødballen rammes i zone B.
– Sigtepunkt 4 svarer til 22,5 grader, stødballen rammes i zone A.
– Sigtepunkt 5 svarer til 0 grader, stødballen rammes i zone A.

Placér nu bal 2 på udlægspletten og stødballen ca. 30 cm. bagved.

Billedet viser to øvelser.

Til højre sigter man gennem centrum af stødballen (den hvide bal) i, direkte mod punkt 2 på bal 2. Med et normalt langt gennemstød vil stødballen nu ramme bal 2 og løbe til punkt 2 på banden.

Til venstre sigter man igen gennem midten af stødballen, i zone A, direkte mod punkt 4. Med et normalt langt gennemstød vil stødballen nu ramme bal 2 og løbe til punkt 4.

Gentag nu øvelserne med de øvrige sigtepunkter og du vil efterhånden opnå stor sikkerhed i at udføre medløbsstød og spille stødballen i en bestemt vinkel, i forhold til hvor du rammer bal 2.

Bemærk:
Denne øvelse er kun en øvelse til at lære at spille stødballen i en bestemt vinkel og træne trækstødet.

Placering af stødbal eller bal 2 kommer først på et senere tidspunkt.