Broen, forhånden

Standardbroen.
I de fleste billarddiscipliner, med undtagelse af snooker, bør 80 – 90 % af alle dessin’s spilles med en lukket bro.
En lukket bro vil sige, at tommel- og pegefinger danner en ring, hvori man fører køen frem og tilbage.
En standardbro opnås på følgende måde:
– Placér hånden fladt på bordet.
Bøj let i knoene.
Placér køen mellem tommel- og pegefinger.
Læg pegefingeren over køen.
– Drej hånden indtil pege- og tommelfinger møder hinanden og danner en ring rundt om køen.

Dette er den lukkede bro.

Vær opmærksom på, at ringen omkring køen er stram, sådan at du undgår slør i køen, når denne føres frem og tilbage.
Har man lidt tendens til f.eks. håndsved (som ikke er unormalt blandt mange spillere), er der følgende måder at eliminere dette på:
– Vask hænder så tit som muligt.
– Benyt en spillehandske.
– Benyt en lille smule talkum, primært på undersiden af pegefingeren og på tommelfingeren, der hvor køen bevæges frem og tilbage.
Overdrevent brug af talkum skal undgås, idet det lægger sig på klædet og på tøjet.

Det er vigtigt, at broen står stabilt på bordet.
Sørg for, at sprede de tre fingre på bordet, sådan at disse er med til at stabilisere broen fremad, mens håndkanten stabiliserer broen mod venstre. Håndkanten skal så vidt muligt altid berøre klædet. Eller træk langfinger og lillefinger ind mod hånden, dette giver også en god stabil bro.

Standardbroen til et centrumstød, medløbsstød og trækstød.
Broen til et medløbsstød, topstød, hvor man rammer stødballen over centrum og dermed giver stødballen mere fart i den fremadgående retning.
Samtidig betyder det også, at efter at stødballen har ramt bal 2, vil stødballen fortsætte fremad.
Broen til et trækstød, hvor man rammer ballen under centrum og dermed giver stødballen rotation bagud. Når stødballen rammer bal 2, vil stødballen bevæge sig baglæns.

Herunder standardbroen set forfra og eksempel på den åbne bro, som man bl.a. benytter når der skal stødes meget blødt, eller hvis man skal snitte en bal meget tyndt.

Øvrige billeder viser forskellige eksempler på broer der kan benyttes når stødballen ligger tæt ved en bande og hvor det kan være svært at udføre et stød.