Spidser

En spids kan spilles over to bander eller over fire bander, man kalder det for en første gangs- eller en anden gangs spids.
Se billedet.

Til beregning af spidser kan man benytte to metoder:

– Hjælpelinjer fra udlægspletter på hver halvdel af bordet.

– Diamanterne.

Hvilken af spidserne man vælger, afhænger meget af bl.a. den anden hvide bal’s position. Se mere om dette under keglebillard øvelserne, hvor der er vist forskellige varianter.

Hvis den anden hvide bal ligger i en dårlig position, vil man mange gange vælge at spille en anden gangs spids, idet dette dessin i de fleste tilfælde kan spilles tilbage som en direktør og dermed et godt oplæg, til det videre spil.

Ligger begge de hvide baller derimod på samme halvdel, kan det måske være en fordel, at spille spidsen første gang og dermed placere den i en god position til næste stød, på den anden halvdel af bordet.

Som ved alle andre grundballer, er det vigtigt, at man afprøver bordet, så man er sikker på, om spidserne løber på samme måde som man er vant til, eller om man skal lave små korrektioner.

Hjælpelinjer fra udlægspletterne:

Denne metode benyttes når hvid bal ligger i det markerede område, både når man spiller en første og en anden gangs spids.
Med udgangspunkt fra udlægspletten, har man to linier, som benyttes til beregningen af spidserne.

Første gangs spids:

Fra udlægspletten “trækker” man en tænkt linje til et punkt 1 1/2 bal’s bredde fra hjørnehullet.
Denne linie parallelforskyder man til midten af den hvide bal.
Man får nu et punkt på banden, som man under træning, evt. kan markere med et stykke kridt, placeret med et hjørne helt ude på kanten af banden, således at man kan se kridtet bevæge sig når hvid bal rammer korrekt.

Man kan ligeledes benytte sig af to køspidser, én der følger hjælpelinjen og én der benyttes til parallelforskydningen, sådan at man får en bedre føling med dette under træning.

Anden gangs spids:

Fra udlægspletten “trækker” man en tænkt linie til et punkt 2 1/2 bal’s bredde fra hjørnehullet.
Denne linie parallelforskyder man til midten af den hvide bal.
Man får nu et træfpunkt på banden for anden gangs spidsen.

Beregning ved hjælp af diamanterne.

Med diamanterne, som vist på de to billeder, har du mulighed for at beregne kvarter over hele bordet. (Det er vigtigt at man tester bordet først. Beregningerne kan afvige lidt fra bord til bord)

Bemærk hvordan diamanterne korresponderer med hinanden.

 
Første billede viser hjælpelinjerne for en første gangs spids.
Benyt samme metode som tidligere. Find den linje der ligger tættest på den hvide bal og parallelforskyd denne linje til den hvide bal og du har træfpunktet på banden.

Gentag samme procedure hvis du vil beregne spidsen anden gang.