Tre-bande Carambole - Træningsøvelser


I 3-Bande carambole er det vigtigt at være opmærksom på, at der findes positive og negative zoner på bordet, som man skal benytte til at spille ballerne ind i, eller undgå.

De negative zoner er placeret henholdsvis i hver ende af bordet, centreret omkring midten, samt på midten af bordet, i en linie fra kortbande til kortbande.

Bemærk i øvelserne, hvordan ballerne hele tiden sendes til de positive zoner, sådan at man i næste stød, igen har en spilbar bal.

De negative zoner kan dog flytte sig. I eks. er den negative zone flyttet til hjørnet, idet dette er området hvor stødbal og bal 2 kan carambolere (klappe), hvis ikke der spilles med det korrekte tempo.

Men, man skal ligeledes være opmærksom på, at de positive zoner også flytter sig, afhængig af ballernes placering. En positiv zone kan f.eks. godt være midt på bordet.

Herunder er vist nogle eks. på hvordan man hele tiden spiller bal 2 ind i de postive zoner, til et godt efterstød.

Det er ligeledes vigtigt, at man er opmærksom på, at jo tættere man får stødbal og bal 2 til at ligge ved hinanden, desto mindre spillerum får man på bordet.
Det er tydeligt, at hvor ballerne ligger tæt, er der korte vinkler at støde væk fra bal 2 på, mens der er væsentlig mere spillerum for stødballen at arbejde på, når der er lidt afstand mellem ballerne.

Derfor, vær opmærksom på at du spiller med et tempo i stødballen, der gør, at der bliver god afstand mellem ballerne.